CAN NOGUÉ

CAN NOGUÉ

Aplicación

RESUM HISTÒRIA DE LA JOIERIA CAN NOGUÉ

 

El primer joier de la saga es diu FRANCESC CODINA, originari del Mas Codina de St. Bartomeu del Grau. Sabem que durant la dècada de 1690 actuà com aprenent en un dels tallers de plateria de Vic.

 

Al juliol de 1699 assoleix el grau de mestre del gremi en un exàmen oficial que encara es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic on segons descripció del llibre de negocis de la Confraria de Sant Eloi del ofici d'argenters de la ciutat de Vich presentà ANELL AMB 7 PEDRES MORADES, VALORAT EN 60 LLIURES


1700-1725 FRANCESC CODINA II Heretà el negoci del seu pare del mateix nom.(no en tenim documentació).
A l'entorn de 1740 Miquel Xicola, fill de cirugià, probablement comença d'aprenent al negoci de Francesc Codina fill.


 

1748 MIQUEL XICOLA, Assoleix el grau de mestre joier en un examen del Gremi. La peça que presenta es descriu com "CREU I PENDENTS DE DIAMANTS I RUBINS SOBRE OR"
A l'entorn de 1750 Miquel Xicola es casa amb la filla de Francesc Codina II.


 

1757 MIQUEL XICOLA, actua com a cònsol del GREMI DE JOIERS I PLATERS

 

1761 Sabem que la joieria o plateria de Miquel Xicola és a la plaça del les Garces de Vic. La família viu al carrer Gibraltar també de Vic

1866 LLUCIÀ XICOLA regenta la plateria que continua a la plaça de les Garces de Vic.

1881 JOSEP RAMON SERRA XICOLA arrendament de la Casa de la plaça Major, 47 on estarà la joieria fins a la dècada de 1960.

1892 JOSEP RAMON SERRA XICOLA compra una joieria a Francesc Domingo situada la c/ Serrallers, 2, és en aquesta època quan la joieria pren el nom actual de Can Nogué en homenatge a l'esposa de Ramon Serra, Antònia Verdaguer que provenia d'un mas amb aquest nom a Granollers de la Plana.

 

1943 MARIA CARME BUIXÓ davant la mort del seu marit assumeix temporalment la gestió del negoci fins que la seva filla MONTSERRAT SERRA BUIXÓ n'esdevindrà propietaria, és en aquest moment que Can Nogué travessa la plaça i s'instal·là com a llogater al número 14 als baixos de la històrica casa Tolosa.

 

1985-1988 NÚRIA BARTROLÍ SERRA llicenciada en Ciències Químiques, en morir la seva mare Montserrat Serra, decideix compaginar la seva feina com a professora amb la gestió de la joieria.

 

1988 l'ajuntament de Vic atorga el Premi a la millor obra d'interiorisme per les reformes que es fan al local.
La mort prematura de Núria Bartrolí, als 44 anys només tres després d'assumir-ne la gestió, provoca que Rosa Burgaya Riera, persona de confiança de la família en porti provisionalment la gerència.


 

1990 JORDI SALA BARTROLÍ agafa les regnes de la joieria als 20 anys, després d'haver cursat estudis a l'escola d'arts i oficis de Vic, escola Massana, i al Gremi de Joiers de Barcelona.

 

2000 s'inicia el procés de reforma i restauració de l'edifici de la casa Tolosa.

 

2004 la Generalitat de Catalunya atorga el premi d'establiment Centenari

 

2005 JORDI SALA BARTROLI adquireix el local de la plaça Major, 14 on segueix fins a dia d'avui la joieria.

 

2010 creació de la pàgina web bonajoia i presència a les xarxes socials

 

Orgullosos de continuar!

 


 

Can Nogué

Jordi Sala Bartroli